Zing!

 

de stenen zwijgen stil

en toch hoor ik hun stem

de stem van onmacht, verdriet en pijn

 

de stilte van hun zwijgen raakt me

voorbij  het oppervlakkig zien

dieper en dieper

de rust herbergt hier zoveel

 

verleden, heden en toekomst

verenigd in één moment

 

de vrede die van deze  plek uitgaat

reikt zoveel verder dan de poort,

verbindt  hemel en aarde

 

“waarom

waarvoor

voor wie”

flitsen als gedachten voorbij

 

ik raak de grond

en kijk omhoog

 

ik hoor vogels zingen

 

alsof ze me zeggen

zing met ons mee

en laat

eenvoud

vriendelijkheid

mildheid en

oordeelloosheid

jouw wapens zijn

zonder strijd

maar in een

liefdevol geven

aan hen die in openheid

willen ontvangen

 

Zing!