In de nazomer van 1965 startte mijn belangrijkste opleiding, namelijk die van mijn leven...

In het warme nest waarin ik opgroeide was ik van kindsbeen af geboeid door alles wat met natuur te maken had. Dat die natuur me op mijn zestienjarige leeftijd zo diep zou raken, wist ik niet.  De ' isheid ' die ervan uitging, het zijn zoals het is, kliefde als een zwaard door me heen. Ik realiseerde me dat ik al die tijd een - niet al te fraai - beeld van mezelf geleefd had. Een verhaal geloofd had dat eensklaps onderuit gehaald werd door een zich thuis voelen komen in de natuur.

Ik leefde mijn beeld totdat de natuur mij ont-dekte. Het werd mijn mooiste waar-neming.

Mijn zoektocht  naar die welbekende vraag ' wie of wat ben ik dan werkelijk ? ' kon beginnen.

Wie is ' ivan ' voorbij het verhaal dat ik gemaakt had ?

Een boeiende tocht die mij langs verschillende wegen leidde, waarin de oosterse visie zoals die in het taoisme mij sterk aansprak. Gevolgde opleidingen inspireerden mij om, met mijn eigen leven als toetssteen,verder te bouwen aan een antwoord.  Steeds met de voeten op de grond, hetgeen versterkt werd door een beroepsloopbaan die begon in de financiële sector en later een boekhoudkudige functie werd. In februari 2017 volgde een heuse loopbaanswitch en ging ik van start met de 3-jarige voltijdse opleiding tot verpleegkundige. 

Sinds februari '20 ben ik tewerkgesteld als verpleegkundige in Kliniek Sint-Jozef te Pittem, momenteel op de dienst 'psychosezorg'.

De mooie diepmenselijke contacten, de opgedane kennis, de ontvangen onderrichten, de tochten in de natuur, mijn gezinsleven, de ervaring op de studie- en werkvloer verdiepen nog elke dag de eenvoud in mij.

Een eenvoud die een stilte als een antwoord op wie we werkelijk zijn laat opborrelen.

Stilte en een open milde aandacht als middel om veerkrachtig in het leven te staan, in een steeds hectischer wordende veranderende wereld.

Welkom !