in het moment ...

Een haiku is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen telt.

De haiku drukt een ogenblikervaring uit, soms gelinkt aan en geïnspireerd door zen.
De foto's die je hier aantreft, zijn meestal natuurgerelateerd. Sommige foto's zijn van mijn eigen hand, andere geleend om uitdrukking te geven aan de ervaring van een ont-moeting.